For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Dette gjør vi på byggeplassen

Det er viktig for oss at hjemmene vi bygger blir til på en forsvarlig måte, skaper grunnlag for et godt nærmiljø og legger til rette for et lavt energiforbruk.

Derfor jobber vi kontinuerlig med å gjøre byggeplassene våre mer skånsomme for klimaet. Innen 2030 skal utslippene fra hver enhet vi bygger og fra virksomheten vår være redusert med 50%.

Noen av tiltakene vi jobber med for å oppnå dette er:

  • Fossilfrie byggeplasser, som betyr at anleggsmaskiner, oppvarming og uttørking av byggeplassen går på biodrivstoff eller elektrisitet.
  • Bruk av lavkarbonbetong, som gir et lavere CO2-utslipp enn vanlig betong.
  • Strenge krav til avfallshåndtering og avfallsminimering på byggeplassene.
  • Bruk av materialer i tråd med svanemerket.

FNs Bærekraftsmål

Bonava sitt strategiarbeid har et spesifikt fokus på tre av FNs bærekraftsmål, med definerte mål for hvert område:

  • 8: Anstendige arbeidsplasser og økonomisk vekst
  • 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • 13: Stoppe klimaendringene

Disse målene støtter vårt strategiske fundament som består av miljøhensyn i alt, menneskene i sentrum og effektiv styring av virksomheten. Vi skal være en pålitelig virksomhet og en lidenskapelig arbeidsplass, tilby bærekraftige boliger med trygge og gode nabolag til flere mennesker, og ikke minst beskytte planeten på best mulig måte i prosessen.