Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2blocks2bonavapinbonavapin-in-availablebus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Grønt fokus

Et bæredyktig hjem skal være godt for deg og din familie

Men også for samfunnet og kommende generasjoner. Derfor skaper vi nabolag hvor mennesker kan samspille optimalt med hverandre og miljøet. Vi utforsker nye teknikker og velger ut byggematerialene med omhu for å skape hjem som er gode for både beboerne og planeten.

Bæredyktig hjem og nabolag

Vi bygger hjem som gir mulighet for en bæredyktig livsstil. Våre bygg er ressurseffektive, og bygges med materialer som er trygge for mennesker og miljøet; men det er i seg selv ikke nok til å sikre en bæredyktig fremtid.

Derfor ser vi utover bygget og skaper nabolag med fokus på sosiale og miljømessige verdier. Vi skaper nabolag som innbyr til å møtes med naboene, hygge med familie og venner, og hvor det er enkelt å agere for miljøets beste. Helt enkelt, nabolag hvor mennesker trives. Ved å lytte til de nye beboerne og samarbeide med kommuner og lokale aktører kan vi skape nabolag som har en positiv innflytelse på det nære fellesskap, samt samfunnet som helhet.

Vi arbeider aktivt for å møte den økende etterspørselen etter nye hjem, som er et resultat av den stigende urbanisering. Når du er flyttet inn i et nabolag skapt av oss, vil du bli møtt av grønne områder som skaper et hyggelig og hjemlig miljø. Men det du kanskje ikke tenker på er at disse grønne områdene samtidig bidrar til den lokale biodiversitet. Små grønne oaser utgjør såkalte stepping-stones for planter og dyr, og er med på å skape liv. De grønne områdene motvirker også resultatene av klimaforandringer, såsom temperaturstigninger og risiko for oversvømmelser – og samtidig fungerer de som støydempere.

Et sunt inneklima er altavgjørende for et bæredyktig hjem. Alt fra utformingen av ventilasjon, og varmereguleringssystemet til valg av vinduer og plassering, samt alle materialvalg, er viktige for inneklimaet. Å fokusere på anerkjente miljøsertifiseringer er en del av vår strategi, så vi løpende kan optimere og sikre at våre nabolag og hjem lever opp til kravene både nå og i fremtiden.

Et bæredyktig hjem er en garanti for at det er lavenergibygg med godt inneklima, en miljøoptimert byggeprosess og at alle materialvalg er tatt med henblikk på din, din families og miljøets helse.

Hva betyr Svanemerket for deg og ditt nye hjem?

Fremtiden er grønn, og det er viktig for Bonava å bygge for både deg og de kommende generasjoner. Det er mye som kan være med på å gjøre byggebransjen mer miljøvennlig. Det handler om både materialer og prosesser. Et samarbeid med Svanemerket er et skritt i riktig retning når det kommer til miljøperspektivet i bransjen. Les mer