For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Grønt fokus

Men også for samfunnet og kommende generasjoner. Derfor skaper vi nabolag hvor mennesker kan samspille optimalt med hverandre og miljøet. Vi utforsker nye teknikker og velger ut byggematerialene med omhu for å skape hjem som er gode for både beboerne og planeten.

Bærekraftige hjem og nabolag

Vi bygger hjem som gir mulighet for en bærekraftig livsstil. Våre bygg er ressurseffektive, og bygges med materialer som er trygge for mennesker og miljøet; men det er i seg selv ikke nok til å sikre en bærekraftig fremtid.

Derfor ser vi utover bygget og skaper nabolag med fokus på sosiale og miljømessige verdier. Vi skaper nabolag som innbyr til å møtes med naboene, hygge med familie og venner, og hvor det er enkelt å agere for miljøets beste. Helt enkelt, nabolag hvor mennesker trives. Ved å lytte til de nye beboerne og samarbeide med kommuner og lokale aktører kan vi skape nabolag som har en positiv innflytelse på det nære fellesskap, samt samfunnet som helhet.

Vi arbeider aktivt for å møte den økende etterspørselen etter nye hjem, som er et resultat av den stigende urbanisering. Når du er flyttet inn i et nabolag skapt av oss, vil du bli møtt av grønne områder som skaper et hyggelig og hjemlig miljø. Men det du kanskje ikke tenker på er at disse grønne områdene samtidig bidrar til den lokale biodiversitet. Små grønne oaser utgjør såkalte stepping-stones for planter og dyr, og er med på å skape liv. De grønne områdene motvirker også resultatene av klimaforandringer, såsom temperaturstigninger og risiko for oversvømmelser – og samtidig fungerer de som støydempere.

Et sunt inneklima er altavgjørende for bærekraftige hjem. Alt fra utformingen av ventilasjon, og varmereguleringssystemet til valg av vinduer og plassering, samt alle materialvalg, er viktige for inneklimaet. Å fokusere på anerkjente miljøsertifiseringer er en del av vår strategi, så vi løpende kan optimere og sikre at våre nabolag og hjem lever opp til kravene både nå og i fremtiden.

Et bærekraftig hjem er en garanti for at det er lavenergibygg med godt inneklima, en miljøoptimert byggeprosess og at alle materialvalg er tatt med henblikk på deg, din families og miljøets helse.