For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Personverneerklæring

Personverneerklæring

1. INTRODUKSJON OG KONTAKTINFORMASJON

1.1.
I denne personvernerklæringen, forklarer Bonava hvordan dine personopplysninger blir behandlet når du (i) registrerer deg for nyhetsbrev, (ii) viser interesse for et av våre prosjekter og signerer på å motta informasjon om det eller andre prosjekt, (iii) inngår en avtale med oss, (iv) når du åpner nettstedet vårt og (v) oppretter en Mitt Bonava konto.

1.2.
Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger med varsomhet. Vi har derfor iverksatt de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

1.3.
Bonava in Norway (Bonava Norge A/S and Bonava Oslo A/S) er behandlingsansvarlig og følgelig ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger utført av oss eller på våre vegne. Dersom du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss: Bonava Norge A/S Damsgårdsveien 135, 5160 Laksevåg, telefon: +47 55940600 eller Bonava Oslo A/S Haakon VII’s gate 2, 10 etg, 0161 Oslo, telefon: +47 55940600, e-post: persondata@bonava.no.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DEG?

2.1.
Personopplysninger er all informasjon som kan assosieres til deg som individ. Vi behandler ulike personopplysninger om deg avhengig av hva slags forhold du har med oss, som beskrevet under. Dersom du gir personopplysninger til oss om noen andre, som for eksempel familiemedlemmer, er du ansvarlig for at de får informasjonen i dette dokumentet. 

2.2.
Når du registrerer deg for nyhetsbrev, behandler vi din e-postadresse. 

2.3.
Når du viser interesse for vårt tilbud, behandler vi ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Det er i tillegg et fritekstfelt hvor du kan legge igjen en melding, denne meldingen blir også behandlet. Videre kan vi behandle ytterligere personopplysninger som du frivillig har gitt oss, for eksempel hva slags bolig du er på utkikk etter, hvor mye du er villig til å betale, når du ønsker å flytte inn og ditt nåværende postnummer. 

2.4.
Når du har kjøpt bolig eller er i ferd med å kjøpe et hus av oss, behandler vi (i tillegg til informasjonen som nevnt over), ditt personnummer, informasjon om valg du har tatt for huset ditt, og vi vil i tillegg be om en kredittrapport. Dersom du har spesielle tilpasninger som må foretas, for eksempel på grunn av nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne, vil også slik informasjon behandles. 

2.5.
Når du får tilgang til nettstedet vårt, behandler vi opplysninger om din aktivitet på nettstedet vårt, slik som surfehistorikk og søkeord, din enhets-ID eller andre unike kjennetegn, enhets– og programvareegenskaper (for eksempel statistikk på dine sidevisninger, henvisnings-URL, IP-adresse (som kan fortelle oss noe om din generelle lokasjon), og informasjon om tilgjengeligheten og leveransen av vår reklame. Vi samler også informasjon via informasjonskapsler, slik det er forklart i vår Informasjon om informasjonskapsler

2.6.
Når du oppretter en Mitt Bonava-konto, behandler vi ditt navn og din e-postadresse. I tillegg behandler vi personlig informasjon som telefonnummer, interesser i våre tilbud eller reklamasjoner, hvis du har skrevet det inn i systemet. Hvis du bestemmer deg for å bruke opprettelsen av en konto via en tredjepartsplattform som Facebook og / eller Google, mottar vi ditt navn og din e-postadresse fra disse plattformene.

2.7.
I tillegg til det som fremgår over kan vi behandle opplysninger, som du har gitt oss, når du har vært i kontakt med våre selgere eller kundeservice f.eks. opplysninger om dine preferanser, familiesituasjon, kundeundersøkelser eller ev. klager du måtte ha. Vi kan også innhente ytterligere opplysninger om deg fra offentlige registre f.eks. din adresse.

3. FOR HVILKET FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1.
Vi bruker informasjonen som nevnt over for det formål å:

 • Sende deg nyhetsbrev og annen markedsføring via e-post og tekstmeldinger (du kan alltid melde deg av slik markedsføring via en link som legges ved i e-posten/tekstmeldingen;
 • Sende og vise informasjon som er ansett relevant for deg (basert på opplysninger du har oppgitt til oss) om prosjektet du har vist interesse for og andre prosjekter, via e-post, tekstmelding og telefon;
 • Sende og vise informasjon som er ansett relevant for deg basert på informasjonen innhentet via informasjonskapsler, forutsatt at du har samtykket i bruk av informasjonskapsler (her finner du mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du sletter dem), via e-post, tekstmeldinger og telefon;
 • Bruk av informasjon som er innhentet via informasjonskapsler ved tilbakesporing av hvordan du har samhandlet med vår nettside, for å gi deg relevant informasjon. Tilbakesporingen er kun mulig etter at du har gitt oss din e-postadresse eller annen direkte identifiserende informasjon (vennligste se mer informasjon om dette og hvordan forhindre tilbakesporing i vår Informasjon om informasjonskapsler);
 • Sende deg invitasjoner til visninger, arrangementer, etc. i tilknytning til de prosjekter du har fortalt oss at du er interessert i eller lignende prosjekter som de du har vist interesse for;
 • Forberede, administrere og inngå kjøpsavtaler, inkludert kredittevaluering basert på en kredittrapport;
 • Administrere vårt kundeforhold med deg, for eksempel ved å kommunisere med deg i forbindelse med et spesifikt prosjekt, kommunisere med deg via vår kundeservice, etc.;
 • Sende markedsføringsmateriale og informasjon om våre tjenester og produkter basert på din utviste interesse for våre objekter, dine preferanser hva gjelder interiørdesign og dine utførte kjøp;
 • Gjennomføre markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser og produksjonsstatistikk;
 • Gir vår tjeneste Mitt Bonava, hvor du kan registrere dine interesser i våre tilbud og administrere meldinger om feil;
 • Tilfredsstille våre rettslige forpliktelser, forsvare vårt selskap i tilfelle rettskrav; og
 • Gi tilbakemelding i sanntid om hvordan våre applikasjoner virker for å sikre at du ikke opplever problemer med dem, for å forhindre svindel og for å bevare sikkerheten til våre internettjenester.

4. NÅR BLIR DINE PERSONOPPLYSNINGER SLETTET? 

4.1.
Vi beholder dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som angitt ovenfor. Deretter blir opplysningene slettet i samsvar med våre sletterutiner. Dette medfører at noen opplysninger vil bli beholdt lenger enn andre opplysninger. 

4.2.
Dersom du for eksempel inngår en avtale med oss, vil avtalen og korrespondansen med kundeservice (for eksempel vedrørende et krav eller lignende) bli bevart gjennom garantiperioden for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som fastsatt i avtalen. Opplysninger kan også bli beholdt lenger dersom det er nødvendig for å bevare selskapets interesser i tilfelle et rettslig krav. 

4.3.
Informasjonskapsler utløper med et bestemt tidsintervall som nærmere angitt i vår informasjon om informasjonskapsler, som er tilgjengelig her.

5. PÅ HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER? 

5.1.
Hoveddelen av våre behandlingsaktiviteter utføres for å yte en tjeneste forespurt av deg, eller for å oppfylle kjøpsavtalen. 

5.2.
Visse behandlinger, for eksempel når vi sender markedsføringsmateriale og informasjon om våre tjenester og produkter og/eller gjennomfører markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser og statistikk, er derimot basert på samtykke. 

5.3.
Andre behandlingstiltak er basert på en såkalt interessebalanse, som betyr at vi har en legitim interesse for å behandle dataene (for eksempel for å optimalisere salgs- og markedsføringsaktiviteter, for å forhindre svindel, gjennomføre markedsundersøkelser for å forbedre funksjonaliteten til våre nettside og for å utføre statistisk analyse), og vi gjør det på en måte som ikke forstyrrer ditt privatliv.

6. HVEM MOTTAR DINE PERSONOPPLYSINGER?

6.1.
I forbindelse med salgs- og markedsaktiviteter vil vi videreformidle dine opplysninger til andre selskaper i Bonava-konsernet (f.eks. til markedsføringsformål eller for å utvikle serviceytelser og kampanjer) og selskaper utenfor konsernet, som leverer tjenester til oss ( f.eks. it-tjenester, selgers bankforbindelser, eiendomsforvaltere, advokater, kundeservicefunksjoner, meglere og selgere mv.) Vi videreformidler også dine personopplysninger til myndighetene, dersom dette er pålagt oss iht. lov, forskrift eller øvrige beslutninger fra myndighetene.

6.2.
Selskapene som mottar dine opplysninger har kun anledning til å behandle dine opplysninger i samsvar med våre instruksjoner, og gjennom avtaler sikrer vi et høyt sikkerhetsnivå for dine personopplysninger. Dersom vi overfører dine opplysninger til et eksternt selskap utenfor EU/EØS, sørger vi for at det er truffet passende sikkerhetstiltak, slik som å inkludere EU-kommisjonens standardiserte kontraktsregler for overføring av opplysninger (som er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettside) i våre avtaler med partene som får tilgang til personopplysninger.

7. DINE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED VÅR BEHANDLING

7.1.
I henhold til gjeldende personvernlovgivning, har du følgende rettigheter ved vår behandling av dine personopplysninger:
 

 • Rett til innsyn, det vil si rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og en kopi av personopplysningene som er under behandling
 • Rett til å korrigere, det vil si rett til å få uriktige opplysninger rettet
 • Rett til å slette, det vil si rett til å få personopplysninger slettet
 • Rett til begrensning av behandling, det vil si rett til å be om begrensning i behandlingen, for eksempel dersom du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene som vi behandler
 • Rett til dataportabilitet, det vil si rett til å begjære personopplysninger overføres fra oss til et annet selskap
 • Rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger
 • Rett til å trekke tilbake samtykket ditt, et tilbakekall av samtykke vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbakekallelsen
 • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at vår behandling ikke overholder gjeldende personvernlovgivning.

7.2.
Noen av rettighetene ovenfor er kun gjeldende i visse situasjoner. Dersom du ønsker å bruke noen av dine rettigheter, vær vennlig å ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen ovenfor.

INFORMASJON OM INFORMASJONSKAPSLER

1. BRUKEN AV INFORMASJONSKAPSLER 

1.1.
DEFINISJON AV INFORMASJONSKAPSLER OG ANVENDELSESOMRÅDE

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som dette nettstedet lagrer på din internettilkoblede enhet. En informasjonskapsel brukes for eksempel for å skille brukere fra hverandre og dermed forbedre brukeropplevelsen for personen som besøker nettstedet. Noen av informasjonskapslene vi anvender vil bli slettet når du lukker nettleseren (såkalt sesjonsavhengig informasjonskapsel). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og lar oss gjenkjenne nettleseren din (fast informasjonskapsel). Hvordan vi bruker våre informasjonskapsler på dette nettstedet er beskrevet i tabellen nedenfor. I denne informasjonen henviser også informasjonskapsler til andre teknikker som resulterer i at data lagres eller hentes fra din enhet. Vi ønsker å informere om hvilke type teknologier vi bruker og deres formål.

Essensielle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for å tilby våre nettsteder eller tjenester. Informasjonskapslene benyttes for eksempel i forbindelse med godkjenning og identifisering av våre brukere når de får tilgang til sitt private område på våre nettsteder. Sletting eller blokkering av denne typen informasjonskapsler vil medføre feil i tjenesten.

Ytelse- og funksjonalitetskapsler: Disse informasjonskapslene er ikke essensielle, men hjelper oss personliggjøre og forbedre din opplevelse på nett med Bonava. For eksempel bruker vi disse informasjonskapslene for å forstå dine preferanser og tilby skreddersy innhold og funksjonalitet (på vårt nettsted og i vår kommunikasjon) som vi anser relevant for deg. Vi bruker også disse informasjonskapslene og teknologiene for å huske dine preferanser og for å forhindre at du må oppgi informasjon du tidligere har oppgitt (for eksempel i forbindelse med en registrering). Sletting eller blokkering av denne typen informasjonskapsler vil medføre at funksjonaliteten til våre tjenester begrenses.

Annonseringskapsler: Disse informasjonskapslene er plassert på dette nettstedet av tredjeparter. Informasjonskapslene lagrer informasjon om dine besøk på dette nettstedet og andre eksterne ikke-Bonava nettsteder. Eksempler på dette er informasjon om nettstedene du besøker, eller svaret du oppgir på mottatt reklame og e-post. Vi, og de tredjepartene som plasserer informasjonskapslene, bruker denne informasjonen for å levere annonser som er mer relevant for deg. Disse formene for annonseinformasjon kalles «Interessebasert annonsering.» Vi har ikke tilgang til, og kan ikke kontrollere hvordan tredjeparter angir informasjonskapslene, eller personopplysninger og informasjonen de har anledning til å samle inn. Du må derfor sjekke slike tredjeparters nettsteder for å få mer informasjon om hvordan de håndterer informasjonskapsler. Vi har lagt ved kilder til tredjeparters annonseinnstillinger i tabellen nedenfor.

1.2.
VEDRØRENDE DITT SAMTYKKE TIL BRUKEN AV INFORMASJONSPSLER

Du samtykker til bruken av informasjonskapsler ved å fortsette å benytte nettstedet vårt.

Du kan trekke ditt samtykke ved å velge å blokkere og/eller slette informasjonskapslene. Vennligst se punkt 2 for mer informasjon om hvordan blokkere og slette informasjonskapsler. Informasjonskapslene som brukes på vårt nettsted og deres anvendelsesområde er beskrevet i tabellen nedenfor.

1.3. INFORMASJONSKAPSLENE SOM ER BENYTTET PÅ DENNE NETTSIDEN

_ga
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel

 • Lagringsperiode: 2 år

 • Domenenavn: .bonava.no

 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Google

 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon: 
  Vårt nettsted bruker Google Analytics, en nettbasert analysetjeneste fra Google, Inc. Google Analytics bruker flere ulike førsteparts informasjonskapsler for å identifisere nettbrukere, og samle inn informasjon om handlemønsteret til nettbrukerne på vår nettside. Informasjonen som innhentes kan ikke identifisere deg som individ, og brukes til å forbedre nettstedets funksjoner, og oppfatningen og opplevelsen av vårt nettsted. Google Analytics bruker i tillegg Google Analytics Advertising Features for å samle inn atferdsopplysninger, med det formål å kunne gi interessebasert annonsering på Google Adwords plattformen. Dersom du ønsker å administrere innstillingene for Google Analytics Advertising Features og melde deg av disse funksjonene, besøker du Google’s Ads annonseinnstillinger.

_gid
 • Type informasjonskapsel: Sesjonsavhengig informasjonskapsel

 • Lagringsperiode: 24 timer

 • Domenenavn: .bonava.no

 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Google

 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon: 
  Vårt nettsted bruker Google Analytics, en nettbasert analysetjeneste fra Google, Inc. Google Analytics bruker flere ulike førsteparts informasjonskapsler for å identifisere nettbrukere, og samle inn informasjon om handlemønsteret til nettbrukerne på vår nettside. Informasjonen som innhentes kan ikke identifisere deg som individ, og brukes til å forbedre nettstedets funksjoner, og oppfatningen og opplevelsen av vårt nettsted. Google Analytics bruker i tillegg Google Analytics Advertising Features for å samle inn atferdsopplysninger, med det formål å kunne gi interessebasert annonsering på Google Adwords plattformen. Dersom du ønsker å administrere innstillingene for Google Analytics Advertising Features og melde deg av disse funksjonene, besøker du Google’s Ads annonseinnstillinger.

_gat
 • Type informasjonskapsel: Sesjonsavhengig informasjonskapsel

 • Lagringsperiode: 10 minutter

 • Domenenavn: .bonava.no

 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Google

 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon: 
  Vårt nettsted bruker Google Analytics, en nettbasert analysetjeneste fra Google, Inc. Google Analytics bruker flere ulike førsteparts informasjonskapsler for å identifisere nettbrukere, og samle inn informasjon om handlemønsteret til nettbrukerne på vår nettside. Informasjonen som innhentes kan ikke identifisere deg som individ, og brukes til å forbedre nettstedets funksjoner, og oppfatningen og opplevelsen av vårt nettsted. Google Analytics bruker i tillegg Google Analytics Advertising Features for å samle inn atferdsopplysninger, med det formål å kunne gi interessebasert annonsering på Google Adwords plattformen. Dersom du ønsker å administrere innstillingene for Google Analytics Advertising Features og melde deg av disse funksjonene, besøker du Google’s Ads annonseinnstillinger.

ELOQUA & ELQSTATUS
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 2 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Oracle Eloqua
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Eloqua er en av teknologiene som støtter vår direktekommunikasjon med deg. Når du aktivt ber om å motta direktekommunikasjon fra oss, vil vi kople den informasjonen du har oppgitt til surfehistorikken innsamlet via informasjonskapslene. Deretter bruker vi denne informasjonen til å sikre personlig og effektivt innhold og kommunikasjon er. For eksempel vil vi ikke sende deg påminnelser i tilfelle vi har observert at du allerede har lest dem, og omvendt. Vi vil også gi deg interessebasert kommunikasjon og skreddersydd innhold på nettsteder når vi anser det som relevant for deg. Sletting av denne type informasjonskapsler vil resultere i at funksjonaliteten på våre tjenester begrenses. Preferanser for direktekommunikasjon og ønsker om avmelding håndteres via lenker som tilbys i hver kommunikasjon.
__CG
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 1 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Oracle Eloqua
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Eloqua er en av teknologiene som støtter vår direktekommunikasjon med deg. Når du aktivt ber om å motta direktekommunikasjon fra oss, vil vi kople den informasjonen du har oppgitt til surfehistorikken innsamlet via informasjonskapslene. Deretter bruker vi denne informasjonen til å sikre personlig og effektivt innhold og kommunikasjon er. For eksempel vil vi ikke sende deg påminnelser i tilfelle vi har observert at du allerede har lest dem, og omvendt. Vi vil også gi deg interessebasert kommunikasjon og skreddersydd innhold på nettsteder når vi anser det som relevant for deg. Sletting av denne type informasjonskapsler vil resultere i at funksjonaliteten på våre tjenester begrenses. Preferanser for direktekommunikasjon og ønsker om avmelding håndteres via lenker som tilbys i hver kommunikasjon.
ai_session
 • Type informasjonskapsel: Sesjonsavhengig informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 30 minutter
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Våre nettprogrammer kjører på infrastruktur og teknologi fra Microsoft Azure. Applikasjoner fra Azure bruker flere førsteparts informasjonskapsler og lokale lagringsnøkler for å identifisere nettlesere og for innhente tilbakemeldinger i sanntid på funksjonaliteten til våre programmer. Dette for å sikre at du ikke opplever problemer med programmene. Informasjonskapslene blir også brukt med det formål å forhindre svindel, og for å ivareta sikkerheten til våre tjenester.
ai_user
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 1 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Våre nettprogrammer kjører på infrastruktur og teknologi fra Microsoft Azure. Applikasjoner fra Azure bruker flere førsteparts informasjonskapsler og lokale lagringsnøkler for å identifisere nettlesere og for innhente tilbakemeldinger i sanntid på funksjonaliteten til våre programmer. Dette for å sikre at du ikke opplever problemer med programmene. Informasjonskapslene blir også brukt med det formål å forhindre svindel, og for å ivareta sikkerheten til våre tjenester.
ai_session
 • Type informasjonskapsel: Lokal lagringsnøkke
 • Lagringsperiode: Ingen grense
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Våre nettprogrammer kjører på infrastruktur og teknologi fra Microsoft Azure. Applikasjoner fra Azure bruker flere førsteparts informasjonskapsler og lokale lagringsnøkler for å identifisere nettlesere og for innhente tilbakemeldinger i sanntid på funksjonaliteten til våre programmer. Dette for å sikre at du ikke opplever problemer med programmene. Informasjonskapslene blir også brukt med det formål å forhindre svindel, og for å ivareta sikkerheten til våre tjenester.
bo_session
 • Type informasjonskapsel: Sesjonsavhengig informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 30 minutter
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  I Bonava bruker vi flere ulike førsteparts informasjonskapsler og lokale lagringsnøkler for å identifisere brukere på våre nettsider. Formålet er å forstå brukernes preferanser og å tilby skreddersydd innhold og funksjoner som vi anser relevant. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler og nøkler for å huske dine preferanser, og for å forhindre at du må oppgi informasjon du allerede har oppgitt (for eksempel i forbindelse med registrering). Sletting av disse informasjonskapslene vil resultere i at funksjonaliteten til våre tjenester begrenses.

bo_user
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 1 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  I Bonava bruker vi flere ulike førsteparts informasjonskapsler og lokale lagringsnøkler for å identifisere brukere på våre nettsider. Formålet er å forstå brukernes preferanser og å tilby skreddersydd innhold og funksjoner som vi anser relevant. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler og nøkler for å huske dine preferanser, og for å forhindre at du må oppgi informasjon du allerede har oppgitt (for eksempel i forbindelse med registrering). Sletting av disse informasjonskapslene vil resultere i at funksjonaliteten til våre tjenester begrenses.

wasd_metadata
 • Type informasjonskapsel: Lokal lagringsnøkke
 • Lagringsperiode: Ingen grense
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  I Bonava bruker vi flere ulike førsteparts informasjonskapsler og lokale lagringsnøkler for å identifisere brukere på våre nettsider. Formålet er å forstå brukernes preferanser og å tilby skreddersydd innhold og funksjoner som vi anser relevant. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler og nøkler for å huske dine preferanser, og for å forhindre at du må oppgi informasjon du allerede har oppgitt (for eksempel i forbindelse med registrering). Sletting av disse informasjonskapslene vil resultere i at funksjonaliteten til våre tjenester begrenses.

crmContactId
 • Type informasjonskapsel: Sesjonsavhengig informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 30 min
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi anvender denne førsteparts informasjonskapselen for å huske på hvilken versjon av vår personvernerklæring vi har vist deg.
myhome-token-softlogin
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 10 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi anvender denne førsteparts informasjonskapselen for å huske på hvilken versjon av vår personvernerklæring vi har vist deg.
extweb_idserverauth
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 2 måneder
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi anvender denne førsteparts informasjonskapselen for å huske på hvilken versjon av vår personvernerklæring vi har vist deg.
Epi:StateMarker & OpenIdConnect.nonce
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: Session
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  I Bonava bruker vi flere ulike førsteparts informasjonskapsler og lokale lagringsnøkler for å identifisere brukere på våre nettsider. Formålet er å forstå brukernes preferanser og å tilby skreddersydd innhold og funksjoner som vi anser relevant. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler og nøkler for å huske dine preferanser, og for å forhindre at du må oppgi informasjon du allerede har oppgitt (for eksempel i forbindelse med registrering). Sletting av disse informasjonskapslene vil resultere i at funksjonaliteten til våre tjenester begrenses.

Release-version
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: Session
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  I Bonava bruker vi flere ulike førsteparts informasjonskapsler og lokale lagringsnøkler for å identifisere brukere på våre nettsider. Formålet er å forstå brukernes preferanser og å tilby skreddersydd innhold og funksjoner som vi anser relevant. Vi bruker for eksempel informasjonskapsler og nøkler for å huske dine preferanser, og for å forhindre at du må oppgi informasjon du allerede har oppgitt (for eksempel i forbindelse med registrering). Sletting av disse informasjonskapslene vil resultere i at funksjonaliteten til våre tjenester begrenses.
CookieStatus
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 1 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi anvender denne førsteparts informasjonskapselen for å huske på hvilken versjon av vår personvernerklæring vi har vist deg.
bonavatestbucket
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 2 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi anvender førsteparts informasjonskapsler for å tilfeldig tildele deg ulike egenskaper eller versjoner av vår nettside med det formål å teste ytelsen.

.AspNetCore.Antiforgery.xxxxxx
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: Session
 • Domenenavn: Accounts.bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi bruker førsteparts informasjonskapsler for å håndtere innlogget funksjonalitet.
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: Session
 • Domenenavn: Accounts.bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi bruker førsteparts informasjonskapsler for å håndtere innlogget funksjonalitet.
.AspNetCore.Session
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: Session
 • Domenenavn: Accounts.bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi bruker førsteparts informasjonskapsler for å håndtere innlogget funksjonalitet.
ARRAffinity
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: Session
 • Domenenavn: Accounts.bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi bruker førsteparts informasjonskapsler for å håndtere innlogget funksjonalitet.
.AspNetCore.Culture
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: Session
 • Domenenavn: Accounts.bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi bruker førsteparts informasjonskapsler for å håndtere innlogget funksjonalitet.
idsrv.session
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: Session
 • Domenenavn: Accounts.bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi bruker førsteparts informasjonskapsler for å håndtere innlogget funksjonalitet.
OpenIdConnect.nonce.xxxxx
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 10 minutter
 • Domenenavn: Accounts.bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Kun Bonava
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
 • Vi bruker førsteparts informasjonskapsler for å håndtere innlogget funksjonalitet.
_fbp, _fbc, pl & c_user
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 3 måneder
 • Domenenavn: .facebook.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Facebook
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi anvender Facebooks funksjoner på vår nettside, blant annet Facebooks delingsfunksjon som gjør at du kan dele innhold på Facebook.com. Ved å gjøre det vil Facebook plassere tredjeparts informasjonskapsler som registrerer antall delinger og om du er logget på Facebook eller ikke. I tillegg vil Facebook kunne bruke opplysninger som er innhentet fra disse funksjonene til andre formål. Se Facebooks retningslinjer for bruk av informasjonskapsler for å administrere og finne ut mer om deres retningslinjer og bruk av opplysninger.

datr & sb
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 2 år
 • Domenenavn: .facebook.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Facebook
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi anvender Facebooks funksjoner på vår nettside, blant annet Facebooks delingsfunksjon som gjør at du kan dele innhold på Facebook.com. Ved å gjøre det vil Facebook plassere tredjeparts informasjonskapsler som registrerer antall delinger og om du er logget på Facebook eller ikke. I tillegg vil Facebook kunne bruke opplysninger som er innhentet fra disse funksjonene til andre formål. Se Facebooks retningslinjer for bruk av informasjonskapsler for å administrere og finne ut mer om deres retningslinjer og bruk av opplysninger.

dpr
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 1 uge
 • Domenenavn: .facebook.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Facebook
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi anvender Facebooks funksjoner på vår nettside, blant annet Facebooks delingsfunksjon som gjør at du kan dele innhold på Facebook.com. Ved å gjøre det vil Facebook plassere tredjeparts informasjonskapsler som registrerer antall delinger og om du er logget på Facebook eller ikke. I tillegg vil Facebook kunne bruke opplysninger som er innhentet fra disse funksjonene til andre formål. Se Facebooks retningslinjer for bruk av informasjonskapsler for å administrere og finne ut mer om deres retningslinjer og bruk av opplysninger.

spin
 • Type informasjonskapsel: Session informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: session
 • Domenenavn: .facebook.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Facebook
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi anvender Facebooks funksjoner på vår nettside, blant annet Facebooks delingsfunksjon som gjør at du kan dele innhold på Facebook.com. Ved å gjøre det vil Facebook plassere tredjeparts informasjonskapsler som registrerer antall delinger og om du er logget på Facebook eller ikke. I tillegg vil Facebook kunne bruke opplysninger som er innhentet fra disse funksjonene til andre formål. Se Facebooks retningslinjer for bruk av informasjonskapsler for å administrere og finne ut mer om deres retningslinjer og bruk av opplysninger.

wd
 • Type informasjonskapsel: informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 1 dag
 • Domenenavn: .facebook.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Facebook
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi anvender Facebooks funksjoner på vår nettside, blant annet Facebooks delingsfunksjon som gjør at du kan dele innhold på Facebook.com. Ved å gjøre det vil Facebook plassere tredjeparts informasjonskapsler som registrerer antall delinger og om du er logget på Facebook eller ikke. I tillegg vil Facebook kunne bruke opplysninger som er innhentet fra disse funksjonene til andre formål. Se Facebooks retningslinjer for bruk av informasjonskapsler for å administrere og finne ut mer om deres retningslinjer og bruk av opplysninger.

CONSENT
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 20 måneder
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Førsteparts informasjonskapsler plassert av Google for å administrerer brukersamtykke.
1P_JAR
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 6 måneder
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
NID
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 6 måneder
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
NID
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 6 måneder
 • Domenenavn: .google.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
DV
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 6 måneder
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
IDE
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 6 måneder
 • Domenenavn: .doubleclick.net
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
_gcl_au
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 3 måneder
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
 •  
DSID
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 2 uger
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
 •  
AID & ANID
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 1 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
 •  
APISID, HSID, SAPISID, SID, SIDCC & SSID
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 2 år
 • Domenenavn: .bonava.no
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  Google
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker tjenester fra Google Advertising for å promotere våre produkter på Google. Google Advertising bruker flere tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å aktivere funksjoner som interessebasert annonsering på andre nettsteder enn Bonava. For mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler til annonsering, gå til Google Advertising Privacy FAQ. For å administrere innstillinger for disse informasjonskapslene og utelate disse funksjonene, gå til Google Ads annonseinnstillinger.
bonava-cityKey
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 2 år
 • Domenenavn: .bannerflow.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Bannerflow
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker Bannerflow for å gi informasjon om innhold for våre interessebaserte annonser på nettsteder utenfor Bonavas nettsteder. Bannerflow bruker tredjeparts informasjonskapsler for å samle interessene til nettleserne som navigerer på vårt nettsted. Dette for å gi relevant reklame for nettleserne utenfor Bonavas nettsider.

 

__cfduid
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 10 måneder
 • Domenenavn: .bannerflow.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Bannerflow
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker Bannerflow for å gi informasjon om innhold for våre interessebaserte annonser på nettsteder utenfor Bonavas nettsteder. Bannerflow bruker tredjeparts informasjonskapsler for å samle interessene til nettleserne som navigerer på vårt nettsted. Dette for å gi relevant reklame for nettleserne utenfor Bonavas nettsider.

 

_cfduid
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 1 år
 • Domenenavn: .bannerflow.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Bannerflow
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker Bannerflow for å gi informasjon om innhold for våre interessebaserte annonser på nettsteder utenfor Bonavas nettsteder. Bannerflow bruker tredjeparts informasjonskapsler for å samle interessene til nettleserne som navigerer på vårt nettsted. Dette for å gi relevant reklame for nettleserne utenfor Bonavas nettsider.

 

prisjakt-userAction, prisjakt-userState, prisjakt-viewedCategoryID & prisjakt-viewedProductID
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 3 måneder
 • Domenenavn: .bannerflow.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Bannerflow
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  Vi bruker Bannerflow for å gi informasjon om innhold for våre interessebaserte annonser på nettsteder utenfor Bonavas nettsteder. Bannerflow bruker tredjeparts informasjonskapsler for å samle interessene til nettleserne som navigerer på vårt nettsted. Dette for å gi relevant reklame for nettleserne utenfor Bonavas nettsider.

 

anj
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel
 • Lagringsperiode: 2 måneder
 • Domenenavn: .adnxs.com
 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter:  AppNexus
 • Informasjon som samles og beskrivelse av funksjon:
  AppNexus bruker flere ulike tredjeparts og førsteparts informasjonskapsler for å tilby funksjoner som interessebasert reklame på nettsider utenfor Bonavas nettsider.
MUID
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel

 • Lagringsperiode: 1 år

 • Domenenavn: .bing.com

 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Bing

Bing Ads bruker flere tredjeparts- og førsteparts cookies for å bruke flere tredjeparts- og førsteparts cookies for å lage funksjoner som aktiverer f.eks. interessebaserte annonser på andre nettsteder enn Bonavas og for å oppdage klikksvindel. Gå til Bing Ads-innstillinger for å administrere og blokkere disse cookie-innstillingene.

MUIDB
 • Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel

 • Lagringsperiode: 1 år

 • Domenenavn: bat.bing.com

 • Overføring av inforsmajon til tredjeparter: Bing

Bing Ads bruker flere tredjeparts- og førsteparts cookies for å bruke flere tredjeparts- og førsteparts cookies for å lage funksjoner som aktiverer f.eks. interessebaserte annonser på andre nettsteder enn Bonavas og for å oppdage klikksvindel. Gå til Bing Ads-innstillinger for å administrere og blokkere disse cookie-innstillingene.

rmk0, rmk1, rmk4 & rmk12

Type informasjonskapsel: Fast informasjonskapsel

Lagringsperiode: 2 år

Domenenavn: careers.bonava.com

Vi bruker førstehånds cookies til å håndtere brukerpreferanser på våre karriere sider. For eksempel bruker vi cookies for å huske dine preferanser, og for at du skal unngå å taste inn den samme informasjonen flere ganger (for eksempel ved jobbsøking).

 

JSESSIONID

Type informasjonskapsel: Sesjonsavhengig informasjonskapsel

Lagringsperiode: 30 minutter

Domenenavn: careers.bonava.com

Vi bruker førstehånds cookies til å håndtere brukerpreferanser på våre karriere sider. For eksempel bruker vi cookies for å huske dine preferanser, og for at du skal unngå å taste inn den samme informasjonen flere ganger (for eksempel ved jobbsøking).

1.4.
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Noen av våre informasjonskapsler samler inn personopplysninger, for eksempel Eloqua som nevnt i tabellen nedenfor. Når du samtykker i bruk av informasjonskapsler og bruker våre tjenester/nettsted uten å være en identifisert kunde av Bonava (fordi du enten har registrert deg for nyhetsbrev eller vist interesse for våre prosjekter), vil ikke data som er samlet inn av Eloqua være tilknyttet deg som individ. I så tilfelle vil data som er samlet inn av informasjonskapslene kun bli anvendt for statistiske formål og for å forbedre nettstedet vårt, og vi vil ikke kunne benyttes til å identifisere deg.

Forutsatt at du har samtykket til bruk av informasjonskapsler på vårt nettsted og registrert deg for å motta vårt nyhetsbrev eller viser interesse for våre prosjekter, vil vi imidlertid ha anledning til å knytte informasjonen som er samlet inn av informasjonskapslene til deg som individ (for eksempel tilbakesporing av dine interaksjoner med vårt nettsted). Dette vil gi oss muligheten til å gi deg informasjon om relevante prosjekter og tilpasse vårt markedsmateriell. Slik markedsføring kan bli presentert for deg på vårt nettsted, eller på tredjeparts nettsteder. For mer informasjon vedrørende vår behandling av personopplysninger og for informasjon vedrørende dine rettigheter, viser vi til vår personvernerklæring som er tilgjengelig her.

Dersom du ikke ønsker tilbakesporing av dine interaksjoner, bør du blokkere våre informasjonskapsler som beskrevet i punkt 2.

2. BLOKKERING OG SLETTING AV INFORMASJONSKAPSLER

Du kan velge å blokkere bruken av informasjonskapsler via nettleserinnstillingene, slik at den automatisk avviser lagring av informasjonskapsler, eller informerer deg hver gang et nettsted ber om tilgang til å lagre en informasjonskapsel. Du kan i tillegg slette tidligere lagrede informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. Den spesifikke prosedyren for dette varierer mellom de ulike nettleserne, og ytterligere informasjon kan finnes i de respektive nettlesernes instruksjoner eller i hjelpefunksjonen som følger med de fleste nettleserne. Ytterligere informasjon om hvordan håndtere og slette informasjonskapsler, finner du på følgende nettside: www.aboutcookies.org

Vær oppmerksom på at ved å blokkere informasjonskapsler kan det medføre at du ikke får full tilgang til alle sider og funksjoner på vårt nettsted. Det kan også påvirke brukeropplevelsen din

3. INFORMASJONSKAPSLER PLASSERT AV TREDJEPARTER

Nettstedet kan inneholde innholds- og delingsverktøy innebygd fra ulike sosiale nettverk, som Facebook eller Google. Disse nettverkene/ tilbyderne kan bruke og plassere informasjonskapsler på vårt nettsted. Vi har ingen tilgang til, og kan ikke kontrollere, disse informasjonskapslene eller personopplysningene og informasjonen de kan samle inn. Selv om vi prøver å oppdatere listen med tredjeparts informasjonskapsler, er dette hvorfor vi ikke kan garantere at listen over tredjeparts informasjonskapsler er oppdatert til enhver tid.

Du må derfor sjekke nettstedene til disse nettverkene/leverandørene for å få ytterligere informasjon om hvordan de håndterer informasjonskapsler, hvilken informasjon informasjonskapslene samler inn, og hvordan slik informasjon kan bli slettet.

Regler for personvern – rekruttering

1.INTRODUKSJON OG KONTAKTINFORMASJON

1.1
I disse reglene for personvern forklarer Bonava hvordan personopplysningene dine blir behandlet når du søker jobb hos Bonava. Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine med nødvendig aktsomhet. Vi har derfor iverksatt de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som er nødvendige for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang og bruk. Vi oppfordrer deg til å ta deg tid til å lese denne meddelelsen nøye.

1.2
Bonava in Norway (Bonava Norge A/S and Bonava Oslo A/S) er behandlingsansvarlig og følgelig ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger utført av oss eller på våre vegne. Dersom du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss: Bonava Norge A/S Damsgårdsveien 135, 5160 Laksevåg, telefon: +47 55940600 eller Bonava Oslo A/S Haakon VII’s gate 2, 10 etg, 0161 Oslo, telefon: +47 55940600, e-post: persondata@bonava.no.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DEG?

2.1
Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til deg som individ. Vi behandler dataene som du oppgir når du sender oss en jobbsøknad, herunder:

 • Navn og kontaktopplysninger
 • CV og søknadsbrev inkludert vedlagte dokumenter
 • Informasjon innhentet i forbindelse med intervjuer, tester eller fra referanser som du har gitt oss
 • Kredittopplysninger og politiattest

3. HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE FOR?

3.1
Vi bruker personopplysningene som er nevnt ovenfor, med det formål å:

 • Gjennomgå søknaden for den spesifikke stillingen du har søkt på, og andre stillinger som vi mener passer for deg, basert på informasjonen du har gitt oss

 • Kontakte deg for å be om at du oppdaterer kontoinformasjonen din regelmessig, slik at vi kan informere deg om jobbtilbud som kan være av interesse for deg

 • Ta beslutninger i rekrutteringsprosessene våre

 • Oppfylle våre juridiske forpliktelser og forsvare selskapet vårt ved eventuelle rettslige krav

4. NÅR SLETTES PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

4.1
Hvis søknaden fører til at du blir ansatt i Bonava, blir alle data (unntatt slike data som er nødvendige for ansettelsesforholdet) slettet. Hvis du ikke blir tilbudt den spesifikke stillingen du søkte på, vil vi lagre dataene du har oppgitt i din konto/søknad i 6 måneder fra gjennomføringen av rekrutteringsprosessen, med tanke på rekruttering til andre stillinger i Bonava. Vi vil også lagre dataene dine i ytterligere 18 måneder i tilfelle vi skulle trenger dem ved et eventuelt juridisk krav.

4.2
Hvis du ikke søker på en spesifikk stilling, lagres dataene du oppgir i to år etter at kontoen opprettes

5. PÅ HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

5.1
I behandlingen vår veier vi interesser opp mot hverandre. Det betyr at vi har en berettiget interesse i å behandle dataene dine i forbindelse med vår rekruttering (både for stillingen du har søkt på, og for andre stillinger), og vi gjør det på en måte som ikke griper inn i personvernet ditt.

5.2
Hvis vi skulle utføre databehandling som vil kreve samtykke fra deg, som f.eks. å be deg gi oss en kredittrapport, vil vi innhente slikt samtykke fra deg i forbindelse med den spesifikke behandlingsaktiviteten.

6. HVEM AVSLØRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL?

6.1
Personopplysningen dine kan deles innenfor Bonava-gruppen for rekrutteringsformål, og med eksterne parter utenfor Bonava (f.eks. parter som tilbyr tjenester til Bonava som rekrutterere, osv.). Vi vil også gi dataene dine til myndighetene dersom det følger av et juridisk krav eller forvaltningsvedtak.

6.2
Hvis vi overføre data til eksterne selskaper utenfor EU/EØS, sørger vi for at det har blitt gjennomført nødvendige sikkerhetstiltak, ved blant annet å inkludere EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler for dataoverføringer (som er tilgjengelige på EU-kommisjonens hjemmeside) i våre avtaler med partene som får tilgang til personopplysningene.

7. DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BEHANDLINGEN VÅR

7.1
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine:

 • Innsynsrett, dvs. rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og en kopi av personopplysningene som blir behandlet

 • Rett til retting, dvs. rett til å få feil korrigert

 • Rett til sletting, dvs. rett til å få personopplysningene dine slettet

 • Rett til begrensning av behandling, det vil si rett til å be om at behandlingen vår blir begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene som vi behandler

 • Rett til dataportabilitet, dvs. rett til å be om at personopplysningene dine blir overført fra oss til et annet selskap

 • Rett til å protestere på vår behandling av personopplysningene dine

 • Rett til å trekke tilbake samtykket ditt, en tilbaketrekning vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandling som er basert på samtykket før tilbaketrekningen

 • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at behandlingen vår ikke er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning

7.2
Noen av rettighetene ovenfor er kun aktuelle i visse situasjoner. I tilfelle du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte oss via kontaktdetaljene ovenfor.