Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2blocks2bonavapinbonavapin-in-availablebus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Vår historie

Vi utspringer fra NCC og har skapt hjem og nabolag i mange år

Vi bygget våre første hjem i 1930 årene og kanskje enda før det. I tidens løp er vi gjennom egne prosjekter og virksomhetsoppkjøp blitt en erfaren boligutvikler.

Over 60 års erfaring i å skape hjem

Et av våre største skritt framover mot å bygge flere hjem ble tatt da Siab, som hadde stor erfaring med boligutvikling, ble en del av NCC. Men den største milepæl i historien var våren 2016, hvor NCC Housing ble et selvstendig selskap og brand. Nå er Bonava her for å skape godt designede hjem og nabolag.

Tidslinje

1930 årene

Svenska väg AB, Diös Byggnads AB, Bygg-Oleba og Byggnadsaktiebolaget Olle Engkvist, som senere ble overtatt, bygger deres første hus.

1950 årene

Urbaniseringen er en kjensgjerning, og industrien har behov for mer arbeidskraft. Mennesker fra Finland, Jugoslavia og Italia immigrerer til Sverige, og har behov for et sted å bo. Boligboomen er kommet for å bli.

1960 årene

Siab tenker mer og mer i storskala. I 1963 kjøper vi en computer, som gir oss mulighet for å arbeide systematisk med moduler og ny teknikk. Prefabrikerte enheter blir en del av produksjonen.

Midt-1960 årene

Siab starter byggingen av Viksjö nord for Stockholm - et av de største nabolag i Nord-Europa på den tid. Det er et boligområde med rekkehus, byhus, leiligheter, butikker og skole, som også i dag er blomstrende.

Midt-1970 årene

Som et resultat av 50 årenes industritenkning og forbrukernes etterspørsel, boomer byggingen av rekkehus.

1979-1990

Siab kjøper Diös Byggnads AB, Bygg-Oleba og Byggnadsaktiebolaget Olle Engkvist.

Midt-1990 årene

Ekspansjon i Tyskland med Siab Immobilien. Virksomheten blir hurtig markedsleder i Berlin og Brandenburg.

1997

Siab blir en del av NCC.

Slutt-1990 årene

Boligavdelingen vokser i de Nordiske landene med oppkjøp i både Finland og Danmark.

2000 årene

Investeringen i Tyskland skyter fart med ytterligere 13 regioner.

2009

NCC Housing blir et selvstendig forretningsområde i NCC.

2016

Vårt fokus på å bygge hus, basert på den lange historikken, gjør det naturlig å skape en selvstendig virksomhet. Bonava frigjøres fra NCC med det mål å skape hjem og nabolag til mennesker.