For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Bæredyktig husbygging

Bæredyktig husbyggning bonava

Hvordan bygger vi bærekraftig?

Bæredyktighet er et flittigt brukt begrep, som har vært på alles lepper de siste årene. Men hva er egentlig bæredyktighet? Og hvordan arbeider vi i Bonava med å gjøre vår byggeprossess mer bæredyktig?

Vi vil selføgelig gjerne bidra til den bæredyktige utviklingen, slik at den nåværende generasjons behov oppfylles uten at det skal ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter. Det mener vi er er essensen av bæredyktighet, som derfor er et bredt begrep. Det gjelder den sosiale, økonomiske og ikke mist miljømessige utviklinge. FN deginerte i 2015 en rekke verdesnmål – hele 17 punkter, der alle krever innsats for å gjøre verden mer bæredyktig. I Bonava har vi sluttet oss til FN Global Compact, og har forpliktet oss til fem av disse verdensmålene:

8: Anstedig arbeid og økonomisk vekst

11: Bærekraftige byer og samfunn

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

13: Stoppe klimaendringene

17: Samarbeid for å nå målene

For oss resulterer dette i fire arbeidsområder fordelt i Bonava, våre produkter og påvirkning av miljøet. Vi skal være en pålitlig organisasjon og en entuiastisk arbeidsplass, tilby trygge og hyggelig nabolag til stadig flere mennesker og ikke minst beskytte planeten vår best mulig i prosessen.

Slik understøtter vi bærekraftig husbygging i dagligdagen

At være en pålitelig organisasjon danner base for vår identitet som organisasjon. Vi overholder regler og avtaler samt sikrer oss gode samarbeidspartnere. Bonava forsøker å være så transparent som mulig og har fokus på at hele prosessen skjer i trå med våre verdier. Med en engasjert arbeidsplass mener vi at glade, målbevisste og engasjerte medarbeidere er viktig for resultatene vi levrer – deriblant ditt fremtidige hjem.

For oss betyr trygge og hyggelige nabolag for flere at vi blant annet arbeider mot å kunne utvikle boliger i en prisvennlig klasse. Vi samarbeider med kommuner og lokale aktører i utvikling av nabolag og vi tar behovene til beboerne på alvor. Det er viktig at de som bor i en Bonavabolig føler seg hjemme og som en del av fellesskapet.

I kampen for å beskytte planeten har vi gjennomgått hele produksjonen – fra råmaterialer til håndtering av bygge avfall. Med ønsket om å skape en bæredyktig byggeprosess har vi også fokus på å bevare biodiversiteten, så det prioriteres alltid grønne arealer og beplantning. Vi samarbeider med miljøsertifiseringen Svanemerket, som kontrollerer alle stadiene og materialene i en byggeprosess. For eksempel sjekkes tremateriale for om du er produsert forsvarlig og ikke fra et fredet skogsområde eller genmodifiserte planter.

Det er klart at det skal kjempes for alle 17 verdensmålene for å nå det overordnede ideal. Vi kan alle forbedre og styrke deres innsats. Vi forsøker hver dag og ta enda et skritt i den grønne retningen. Derfor at vi vårt primære fokus på de verdesmål hvor vi kan gjøre mest mulig.