For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Arkitektens visjon for Sandslihøyden

Arkitektens visjon for Sandslihøyden

Eva Oulie-Alvarez fra Rambøll er hovedarkitekt for hjemmene i Sandslihøyden hvor man har strebet etter å skape løsninger som knytter bånd mellom området og menneskene som bor der. Her forteller hun litt om hva tankene bak det aktive nabolaget har vært.

På Sandslihøyden har vi ønsket å skape et moderne boligprosjekt med gode arkitektoniske kjerneverdier. Her blir det møteplasser for naboene, luft, lys og utsikt for å nevne noe. Videre har vi selvfølgelig vektlagt et høyt estetisk tilsnitt som gjenspeiler en rasjonell og funksjonell eleganse.  

Boligene i Sandslihøyden har stor spennvidde i størrelser og utforming, men en gjennomgående fellesnevner er romslige balkonger og store glassflater som sørger for en munterhet og god romfølelse i samtlige hjem. I tillegg er det lagt spesiell vekt på å finne sofistikerte og moderne kjøkkenløsninger til prosjektet. Vi vet at dette er et viktig samlingsrom i hverdagen for mange, og vi har derfor fokusert på at dette skal være en plass man virkelig kan trives, og nyte både hverandres og eget selskap.

Det har vært viktig for oss at nabolaget får en klar, egenartet identitet, og et godt bomiljø. Vi håper at de fremtidige beboerne vil ynde omgivelsene og oppleve en ny side av Sandsli; et Sandsli i nærhet av arbeidsplasser, natur og med flotte solnedganger i horisonten.   

Eva Oulie-Alvarez, hovedarkitekt for hjemmene i Sandslihøyden

Som arkitekt har det vært spesielt givende å få være med på å utvikle boligprosjektet i et så spennende utviklingsområde som er så i vinden som det Sandsli er nå. Vi finner Sandsli spennende og relevant fordi det har flere arbeidsplasser, og et meget godt sykkelveinettverk underveis. Nærheten til Bybanen gir beboerne stor frihet til et urbant miljø, men samtidig en rolig og tilbaketrukket atmosfære.  

Velkommen hjem til Sandslihøyden.