For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Hva står svanemerket for?

Bli klokere på hva svanemerket betyr for deg og din nye bolig

Fremtiden er grønn, og det er viktig for Bonava å bygge for både deg og de kommende generasjoner. Det er mye som kan være med på å gjøre byggebransjen mer miljøvennlig. Det handler om både materialer og prosesser. Et samarbeid med Svanemerket er et skritt i riktig retning når det kommer til miljøperspektivet i bransjen.

Svanemerket er en non-profit organisasjon og har strenge kriterier som senest ble oppdatert i 2017. Sertifiseringen forsikrer deg om at vi som virksomhet tar miljøet på alvor. Ordningene administreres av Nordisk Miljømerkingsnemnd, noe som betyr at et svanemerket hjem er energi- og miljøvennlig.

Det stilles strenge krav til skadelige stoffer i materialer og produkter, og er man i tvil vil også disse bli unngått. Et svanemerket hjem skal ha et godt inneklima, som sikres igjennom krav til ventilasjon, isolasjon og fuktsikring. Det tas også høyde for plassering av vinduer så dagslyset utnyttes best mulig.

Så hva står svanemerket for? Det står for et grønt ansvar og bevissthet. I et svanemerket hjem kan du være sikker på at byggeprosessen har vært under oppsyn og at alt fra produksjon til sortering av avfall er utført med hensyn til miljø og ønsket om en grønn fremtid.


Eksempler på hva som utgår ved svanemerking?

  • Stoffer som kan skade forplantningsevnen
  • Stoffer som ikke er sikre under graviditet
  • Stoffer som kan være kreftfremkallende

På www.svanemerket.no kan du lese mye mer om svanemerking i Norge.

Svanemerkets krav sikrer den gode samvittigheten

Når man bor i en svanemerket bolig kan man stole på at hele prosessen er miljøvennlig – fra bygget er planlagt, til du bor i det. Dette kan derfor sikre deg god samvittighet generelt, men også trygghet på at du bor i en bolig som ikke er personlig miljøskadelig for deg i din hverdag. Altså er en svanemerket bolig et bygg som bidrar til å redusere den globale miljø- og klimabelastningen, samtidig som ditt inneklima er garantert.

En bolig som oppnår svanemerkets krav følger konkrete regler med tanke på materialene som benyttes til å bygge med, kildesorteringen på byggeplassen og gjenvinning av materialer.

En svanemerket bolig gagner både enkeltmennesket som bor i den, og miljøet generelt. En bolig som oppfyller svanemerkets krav bruker lite energi, og er derfor både miljømessig og økonomisk smart. Dette vil si at du hver dag kan kjenne på den gode samvittigheten, både overfor deg selv, og miljøet.

Hva vil det si for deg å bo i en Svanemerket bolig?

Det er viktig å følge med i samtiden, og mange boligkjøpere i dag er svært miljøbevisste. For noen er det helt avgjørende at man bidrar så godt man kan til en bedre verden for de som kommer etter oss. Dette er også et krav som skal settes til store virksomheter, da enkeltmennesket ikke kan dra lasset alene. Derfor er et viktig steg i riktig retning for miljøet å endre seg mot en mer miljøvennlig hverdag.

For noen finnes det ikke noe annet alternativ enn å bo i en svanemerket bolig. Man sørger for å være med i innsatsen mot en renere og mer variert natur på kloden. For eksempel blir klodens ressurser benyttet på en ansvarlig måte, noe som er viktig for å unngå overforbruk. Klimaavtrykket blir, som konsekvens av dette, forminsket, og en bæredyktig fremtid blir sikret.