For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Hva står svanemerket for?

Fremtiden er grønn, og det er viktig for Bonava å skape hjem og nabolag både for deg i dag og for kommende generasjoner. Det er flere tiltak som kan være med på å gjøre byggebransjen mer miljøvennlig og fremtidsrettet. Det handler om både materialer og prosesser, og hele forløpet må tenkes inn i en grønnere ramme for å oppfylle kravene til Svanemerking.

En grønnere byggebransje?

Bygg- og anleggsnæringen er en av Norges viktigste næringer. Det er også en bransje som står for store miljøutslipp, og det er derfor viktig at vi som aktør innen denne sektoren tar ansvar for å redusere vårt fotavtrykk og setter fokus på Svanemerkningen.

På bakgrunn av dette ønsker vi å svanemerke flere av boligene våre, som dermed vil tilfredsstille strenge krav til både prosess og materialbruk i nybygg. Dette kommer både miljøet og deg som beboer i et Bonava-hjem til gode på flere måter. Her kan du bli klokere på hvordan.

Bonava skaper hjem og nabolag for både nåværende og fremtidige generasjoner. Det stiller krav til hvordan vi bygger. Å svanemerke hjemmene våre er et viktig standpunkt for oss å ta. Et svanemerket hjem er et godt valg både for miljøet og for deg som skal bo der. Boligen tilfredsstiller nemlig strenge krav gjennom hele livssyklusen. Dette innebærer at både byggematerialer, byggeprosess, bruks- og forvaltningsfasen, samt avfalls- og gjenvinningsfasen tas i betraktning.

Et Svanemerket hjem stiller krav og har disse egenskapene

  • Den bruker lite energi og kan være tilrettelagt for bruk av fornybar energi. Dette sikrer både en lav klimabelastning i hele boligens levetid og lavere energikostnader for deg som bor der.

  • Et godt inneklima, fordi den oppfyller svanemerkningens strenge krav til blant annet ventilasjon, dagslys, fuktsikring og avgassing av skadelig kjemi. Dette bidrar til å sikre at boligen er både sunn og komfortabel.

  • Tilfredsstiller strenge krav til miljø- og helseskadelige stoffer i både byggematerialer og kjemiske produkter som maling og fugemasser til isolering, dampsperrer og gulv.

  • Lever opp til strenge krav til trevirke som er sertifisert som bærekraftig. Svanemerket stiller krav til at trevirke ikke skal komme fra illegal hogst, men fra bærekraftig forvaltet skog. Dette er blant annet viktig fordi avskoging fører til store tap av biologisk mangfold, jorderosjon og økte klimaendringer, både lokalt og globalt.

  • Gjennomgang av uavhengig tredjepart som sikrer høy byggeteknisk kvalitet. Både byggeprosess og den ferdige boligen kontrolleres av en uavhengig tredjepart (Miljømerking Norge) for å sikre at prosess, materialer og bolig lever opp til strenge miljø- og kvalitetskrav. Kontrollen sikrer høy kvalitet og minimerer risikoen for klassiske byggefeil, som for eksempel fuktproblemer. Dermed oppnås både en sunn bolig og en solid investering for boligeieren.

  • Gode muligheter for gjenbruk av bygningsdeler da det er utarbeidet en loggbok over hvilke materialer og kjemiske produkter som er brukt i bygget, og hvor disse er plassert.

Utforsk våre kommende svanemerkede hjem

Men hva betyr en svanemerket bolig for meg?

Kort fortalt kan du som beboer i et svanemerket hjem være trygg på at du og familien din lever og oppholder dere i et sunt og godt ventilert inneklima uten helseskadelige og hormonforstyrrende stoffer. Du bor i en bolig som gir deg tilstrekkelige mengder dagslys, noe som er viktig for humør, mental helse og energinivå. Du kan videre glede deg over reduserte strømregninger, da boligen møter strenge krav til energieffektivitet. Avslutningsvis kan du juble over at din bolig bidrar i en positiv retning hva gjelder det grønne skiftet, og at du er med på å gjøre en forskjell.

Takk for at du velger å bo i et svanemerket hjem.

Her har Svanemerket samlet noen spørsmål og svar om svanemerkede hus: https://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/giftfri-hverdag-na-ogsa-med-svanemerkede-skoler/svanemerkede-hus-sporsmal-og-svar/

Vil du vite mer om hvordan Bonava jobber med bærekraft? Les mer her https://www.bonava.no/inspirasjon/barekraftig-bygg