Vedlikehold ditt hjem

Bonava Vedlikehold ditt hjem

Gode tips til enkelt vedlikehold av hjemmet

En del problemer som oppstår i hjemmet kan unngås ved å følge disse enkle tips og råd som sikrer at ditt hjem er klart ennå et år.

9 tips til enkelt vedlikehold

  • Smør regelmessig låsene på entré- og balkong/terrassedører med låsspray.
  • Drei termostaten på radiatorer frem og tilbake hvert år så du unngår at de setter seg fast.
  • Rengjør filtrene i boligens ventilasjon regelmessig.
  • Tørk av fliser og fuger etter hver dusjing for å unngå avleiringer og misfarging.
  • Hold oppvaskmaskinens dør helt lukket så lenge maskinen er varm. Dermed unngår du at varm damp forårsaker skader på omkringliggende kjøkkenskap mm.
  • Parkettgulv er veldig følsomme overfor vann og rengjøringsmidler. Følg derfor alltid vedlikeholdsinstruksjonen for parkettgulv.
  • HFI-avbryteren bør testes hver sjette måned. Trykk på testknappen på HFI-avbryteren. Et tips er å alltid gjøre det når du skifter til sommertid.
  • Vask glassflater på altaner regelmessig for å unngå avleiringer som er vanskelige å fjerne i ettertid.
  • Test dine røykvarslere ved å la de reagere på røyk minst en gang i året, f.eks. første advent.