For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser
Bonava norge hjem nabolag

Fakturainformasjon

Fakturaer til Bonava blir skannet og sendt ut for godkjenning av servicepartneren vår, Azets Insight. I forbindelse med dette ber vi om deres oppmerksomhet rundt nedenstående informasjon.

Referansenummer er ulik for administrative avdelinger og prosjekter i Norge

Administrative avdelinger benytter prosjektkoststed med 4 siffer som begynner med 5.

Prosjektene benytter prosjektkoststed med 7 siffer som begynner med 55 eller 56.

Referansenummer er obligatorisk ved fakturering til Bonava. Fakturaer som er utstedt til feil selskap eller ikke er tilstrekkelig merket, vil bli returnert til avsender. Er du usikker på hvilket kostnadssted som skal påføres faktura – ta kontakt med bestiller eller annen kontaktperson hos Bonava.

Hvordan skal referansenummeret skrives?

Referansenummeret leses automatisk ved skanning/e-faktura. Da er det viktig at:

  • Der ikke forekommer andre tegn i referansemerkingen slik som mellomrom, punktum eller bokstaver.
  • Referansemerkingen ikke skrives i den løpende fakturateksten, men angis i et separat referansefelt (”Din referanse”)

Det går fint å oppgi annen informasjon ut over referansemerking på en faktura, eksempelvis projektets navn eller bestillerens navn. Det må imidlertid ikke skrives i samme felt som referansemerkingen.

Betalingsbetingelser

Såfremt ikke annet er avtalt er Bonava’s standardbetingelser pågjeldende måned + 30 dager

Adresser til de ulike selskapene:

Bonava Norge AS

  • Postboks 1510, 7435 Trondheim, Norway
  • Org. nr.: 980390020
  • MVA nr.: NO980390020MVA
  • E-postadresse for pdf-fakturaer: invoices-980390020@vismabpo.no
  • E-faktura-adresse (EHF): 980390020

Bonava Oslo AS

Postboks 1510, 7435 Trondheim, Norway
Org. nr.: 946810207
MVA nr.: NO946810207MVA
E-postadresse for pdf-fakturaer: invoices-946810207@vismabpo.no
E-faktura-adresse (EHF): 946810207

Eiksmarka Eiendom

Postboks 1510, 7435 Trondheim, Norway
Org. nr.: 998818702
MVA nr.: NO998818702MVA
E-postadresse for pdf-fakturaer: invoices-998818702@vismabpo.no
E-faktura-adresse (EHF): 998818702

Malerhaugveien 19-23 AS

Postboks 1510, 7435 Trondheim, Norway
Org. nr.: 915934455
MVA nr.: NO915934455MVA
E-postadresse for pdf-fakturaer: invoices-915934455@vismabpo.no
E-faktura-adresse (EHF): 915934455

Repa Holding AS

Postboks 1510, 7435 Trondheim, Norway
Org. nr.: 892006342
MVA nr.: NO892006342MVA
E-postadresse for pdf-fakturaer: invoices-892006342@vismabpo.no
E-faktura-adresse (EHF): 892006342

Ettersom alle fakturaer skannes, ber vi om at eventuell printet faktura og tilhørende dokumentasjon er av høy kvalitet, samt at dokumentene ikke stiftes sammen. Ved sending av faktura per e-post, kan det maksimalt sendes én faktura med eventuelle vedlegg i ett dokument per e-post.

Fakturaadresse og nevnte e-post adresser er kun ment for fakturaer. All annen korrespondanse, inkludert kopi av fakturaer, ordrer, leveransebekreftelser og lignende, sendes direkte til Deres kontaktperson hos Bonava eller per post til vår besøksadresse i Bergen - Minde Allé 10, 5063 Bergen, eller Oslo - Harbitzalléen 5, 0275 Oslo.

Spørsmål

Spørsmål angående innsendelse av fakturaer sendes til AP@bonava.com eller deres kontaktperson hos Bonava.