For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Boliggjennomgang

Før du flytter inn ditt nye hjem, skal du ha en mulighet til å lære ditt nye hjem å kjenne og være sikker på at alt er klart og forberedt.

Før du flytter inn, skal du ha en boliggjennomgang av ditt nye hjem. Det gir deg mulighet til å gå gjennom hele boligen, og påpeke synlige feil eller mangler. Skulle du finne noen feil eller mangler blir disse registrert. Vi vil gjøre vårt beste for å utbedre feilene før du flytter inn.

Boliggjennomgangen

Bonava følger de generelle kvalitetskrav for nybygg. Disse kvalitetskrav brukes generelt i byggebransjen, og de anses som god praksis å etterleve.

Når du går igjennom ditt nye hjem, anbefaler vi, at du går igjennom hvert rom for seg, og holder ekstra godt øye med følgende punkter:

  1. Malte overflater
  2. Dører og vinduer
  3. Kjøkken
  4. Gulv
  5. Fliser

Disse punktene er ytterligere beskrevet nedenfor. Vi vil selvfølgelig veilede deg og minne deg om dette under boliggjennomgangen.

Malte overflater

Når du undersøker de malte overflatene er det viktig at du gjør det i dagslys. Du bør stille deg cirka 1 meter fra veggen i henholdsvis 45 og 90 graders vinkel. Hvis det er mulig, fra denne posisjonen, å se feil eller mangler er disse reklamasjonsberettiget.

Vinduer og dører

Glassindustrien har en standard hva angår riss/striper i glasset. Den angir at det på en rute blant annet må være opp til tre riss.

Ved store temperaturforskjeller kan det oppstå termiske brudd i dine ruter og du bør derfor ikke stille møbler tett inntil en rute.

Kjøkken

Du skal være oppmerksom på justering av skap og skuffer i ditt nye kjøkken og forsikre deg om at det ikke er løse eller skjeve elementer.

Når du er flyttet inn, må du være klar over at det er en begrensning på hvor stor belastning hyller og skuffer kan holde.

Bordplaten må du huske å gjennomgå for riss og hakk. Du bør også kontrollere om det er markante nivåforskjeller ved overganger i bordplaten.

Gulv

Det er en god idé å kontrollere gulvet for synlige riss eller hakk. Hvis disse er klart synlige når gulvet betraktes stående, er de reklamasjonsberettiget.

Det må være et avvik på +/- 3mm i planhet av gulvet pr løpende 2 meter. Dette gjør at det kan oppstå nivåforskjeller mellom gulv og gulvlister.

Du bør unngå å sette veldig tunge møbler ved overgangen av gulvbredden. Punktvis belastning kan føre til nivåforskjeller.

Mellomrommet mellom gulvbredden vil endre seg med årstiden, så du bør være oppmerksom hvis mellomrom forblir store og ikke trekker seg sammen igen.

Fliser

Der finnes en europeisk standard for toleranse i fliser som tillater mindre variasjoner i utforming og tykkelse.