For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Lykken er et trygt nabolag

19.03.2017, 14.00

«Lykken finnes på vår jord, bare ikke der du tror», sang hele Norges Hanne Krogh i 1971. Lykken er et spann med sand i en liten barnehand, lykken er en hilsen frå gjengen, frokost på sengen. Lykken er sild i dill.

I forbindelse med FNs lykkedag den 20. mars har en Nordeuropeisk lykkeindeks for boligområder blitt publisert. Indeksen er basert på svarene fra 8000 mennesker i blant annet Norge, Danmark, Sverige og Tyskland. Eiendomsutvikleren Bonava, som bygger boliger og skaper nabolag i Skandinavia og Nord Europa, har i samarbeid med analysefirmaet Cliente spurt folk i åtte land hva de forbinder med lykke i et bomiljø.

Undersøkelsen avslører naturlig nok enkelte variasjoner, men den gode nyheten er at størsteparten av de spurte, på tvers av landegrenser, er fornøyde med nabolaget sitt. Selv om danskene flere ganger har blitt kåret til verdens lykkeligste folkeferd, er det tilsynelatende svenskene som er mest fornøyde med nabolaget sitt. Nordmennene ligger litt over midten på lykkeskalaen, foran blant annet Latvia og St. Petersburg.

«Nordmenn er ikke europamestere i nabolagslykke, men vi er allikevel godt fornøyde med de boligkvarterene vi bor i, sier Andreas Hovden, regionsjef hos Bonava. 

Undersøkelsen viser at trygghet er det viktigste elementet for at nordmenn skal være tilfredse med bomiljøet sitt. Spesielt for kvinner og den eldre delen av befolkningen er dette avgjørende. Spørreundersøkelsen viser også at mangfold i beboersammensetningen er av betydning. Jo eldre folk er, jo mer setter de pris på at nabolaget rommer mennesker i alle livsfaser. 

«Undersøkelsen avslører viktige forskjeller mellom generasjoner, men også helt generelle menneskelige behov. Vi kan bruke den kunnskapen vi nå har samlet til å skape enda bedre nabolag», sier Andreas Hovden.

Bonavas internasjonale undersøkelse viser pussige forskjeller mellom hva folk forbinder med et lykkebringende nabolag. Tyskerne og latvierne er for eksempel blant dem som helst vil dele verktøy med og låne sykler til naboene, mens verken nordmenn eller svensker forbinder denne type naboskap direkte med lykke.

Les mer om FNs lykkedag 20. mars.

Dorte Andersen
Dorte Andersen

Head of communication & HR

+45 417 04 507