For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Vår historie

Vi bygget våre første hjem allerede i 1930-årene. I tidens løp har vi gjennom egne boligprosjekter og virksomhetsoppkjøp blitt en erfaren boligutvikler.

Tidslinje

1930-årene

Svenska väg AB, Diös Byggnads AB, Bygg-Oleba og Byggnadsaktiebolaget Olle Engkvist, bygger sine første hus.

1950-årene

Urbaniseringen tiltar, og industrien har behov for mer arbeidskraft. Mennesker fra Finland, Jugoslavia og Italia immigrerer til Sverige, og trenger et sted å bo.

1960-årene

Prefabrikerte enheter blir en del av produksjonen. Siab starter byggingen av Viksjö nord for Stockholm - et boligområde med rekkehus, byhus, leiligheter, butikker og skole, som også i dag er blomstrende.

1980-årene

Siab kjøper Diös Byggnads AB, Bygg-Oleba og Byggnadsaktiebolaget Olle Engkvist.

1990-årene

Ekspansjon i Tyskland med Siab Immobilien. Siab blir en del av NCC – og boligavdelingen vokser i de Nordiske landene med oppkjøp i både Finland og Danmark.

2000-tallet

Investeringen i Tyskland skyter fart med ytterligere 13 regioner. NCC Housing blir et selvstendig forretningsområde i NCC.

2016

Vårt fokus på å bygge hus, basert på den lange historikken, gjør det naturlig å skape en selvstendig virksomhet. Bonava frigjøres fra NCC med det mål å skape hjem og nabolag til mennesker.