For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Bærekraft

Vi i Bonava tar samfunnsansvaret i bygg- og anleggsnæringen på alvor. For oss er det viktig å jobbe målrettet med å ta vare på både mennesker og miljø.

 

Vi var den første boligutvikleren i Europa som fikk våre vitenskapsbasert mål for utslippsreduksjoner godkjent av Science Based Targets-initiativet. I tett samarbeid med eksperter fra Carbon Trust, ble virksomheten kartlagt for å finne ut hvor og hvordan Bonava påvirker klimaet.

Med 2018 som basisår, har vi forpliktet oss til å halvere de direkte utslippene fra vår virksomhet i tillegg til klimapåvirkningen fra hvert hjem vi bygger, innen 2030.

Det betyr at vi jobber med CO2-utslippene i scope 1, 2 og 3. Dette inkluderer alt fra energiforbruket på kontorene våre, materialene som benyttes i prosjektene våre, til transportmetodene til og fra boligene gjennom byggets levetid.

 

Åpenhetsloven 

Bonava har tatt et tydelig standpunkt i arbeidet med helse, sikkerhet, menneskerettigheter og miljøpåvirkning fra vår virksomhet. Gjennom vårt morselskap har vi siden selskapets begynnelse bla. vært medlem av UN Global Compact og fulgt ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work , hvilket betyr at vi har forpliktet oss til å etterleve grunnleggende prinsipper for ivaretagelse av menneskerettigheter, antikorrupsjon og miljøpåvirkning. Vi stiller de samme kravene til våre leverandører som vi gjør til oss selv.  

 

Bonava Norge sine rammer for leverandører og øvrige samarbeidspartnere 

Code of conduct 

Bonavas etiske retningslinjer er fundamentert på våre prinsipper om å ta ansvar for innvirkningen alle våre aktiviteter har på samfunnet og å være transparente om disse. Dette er ikke bare en plikt, men en sentral forutsetning for å oppnå bærekraftig lønnsomhet.  

Enhver leverandør anses å ha akseptert våre etiske retningslinjer når vi mottar et tilbud eller inngår en avtale, og skal til enhver tid handle i samsvar med disse. 

Sustainability agenda 

Vår nylig oppdaterte strategi styrker fokuset på kjerneverdiene våre: Embedded Environmental Respect, People Centric Culture og Governance For High Performance. Verdiene er integrerte i alle deler av virksomheten vår ettersom beslutninger som tas lokalt påvirker i stor grad etterlevelse av disse. 

Leverandørevaluering  

Bonavas leverandører og samarbeidspartnere prekvalifiseres før en kontraktsinngåelse. Prekvalifiseringen baserer seg bla. på HMS, kapasitet, skatt og avgifter, StartBANK medlemskap og status, samt sanksjonslister og restriktive tiltakslister. Leverandører og samarbeidspartnere som omfattes av åpenhetsloven skal også dokumentere at man selv har utført aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

 

SpeakUp 

Dersom det oppdages en aktivitet eller handling som går imot Bonavas Code of Conduct, er vårt SpeakUp system en rapporteringskanal som gir enhver person mulighet til å si ifra anonymt. SpeakUp håndteres av en uavhengig tredjepart. 

 

For henvendelser om Bonavas håndtering av åpenhetsloven: info@bonava.no

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023