For den beste opplevelsen anbefaler vi at du bruker en annen nettleser

Bærekraftig bygg

Bæredyktig husbyggning bonava

Hvordan bygger vi bærekraftig?

Bonavas bærekraftsagenda beskriver hvordan vi blir en del av løsningene og overgangen som kreves for å sikre sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling. Men og hvordan vi prøver å gjøre boligbygging mer bærekraftig.

Våre konstruksjoner er ressurseffektive og er bygget med materialer som er trygge for mennesker og miljø; men det er i seg selv ikke nok til å sikre en bærekraftig fremtid. Derfor ser vi utover selve konstruksjonen, og skaper nabolag med fokus på sosiale og miljømessige verdier. Vi skaper nabolag som inviterer deg til å møte naboene, ha det gøy med familie og venner, og hvor det er lett å handle for miljøets beste. Ganske enkelt et nabolag der folk trives. Ved å lytte til de nye innbyggerne, og samarbeide med kommuner og lokale aktører, kan vi skape nabolag som har en positiv innvirkning på nærmiljøet og samfunnet som helhet.

Bonava og FNs verdensmål

I 2015 definerte FN en rekke verdensmål - 17 poeng, som alle krever innsats for å gjøre verden mer bærekraftig. I Bonava har vi sluttet oss til FNs Global Compact, og vårt strategiarbeid har et veldig spesifikt fokus på fem av FNs verdensmål, med definerte mål for hvert område:

  • 8: Anstendige arbeidsplasser og økonomisk vekst
  • 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • 12: Ansvarlig forbruk av produksjon
  • 13: Klimahandling
  • 17: Partnerskap for handling

For oss resulterer dette i fire arbeidsområder spredt over Bonava som selskap, våre produkter og innvirkning på miljøet. Vi må være en pålitelig virksomhet og en lidenskapelig arbeidsplass, tilby bærekraftige boliger samt trygge og koselige nabolag til flere og flere mennesker, og ikke minst beskytte planeten vår på best mulig måte i prosessen.

Hyggelige nabolag for flere

Bonava jobber mot å skape prisriktige boliger og hyggelige nabolag, hvor mennesker føler at de hører til.

Beskyttelse av planeten

Effektive boliger og bæredyktig utvikling er essensielt i Bonava. Vi arbeider ut fra en sirkulær produksjonsmodell, og vi bruker bæredyktige og ikke-skadelige materialer i alle hjem.

Lidenskapelig arbeidsplass

Arbeidsforholdene i Bonava understøtter alltid våre verdier. Vi støtter mangfoldighet i arbeidsstyrken, og har helse og sikkerhet øverst på agendaen.

Pålitelig virksomhet

Hos Bonava overholder vi de angitte reglene og lovene. Vi er for en ansvarlig forsyningskjede og åpenhet i virksomheten.


Pioner i bransjen

I desember 2019 ble vi med - som den første boligutvikleren i Europa - til Science Based Targets-initiativet. Her har vi forpliktet oss til å halvere klimapåvirkningen fra hvert hjem vi bygger i Danmark, Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg innen 2030.

Mer presist betyr dette at vi innen 2030 vil halvere klimagassbelastningen fra hvert hjem vi lager, og det samme gjelder de direkte karbondioksidutslippene som oppstår fra f.eks. arbeidet på byggeplassene og transporten til og fra. Arbeidet vil foregå i tre faser, hvor vi vil berøre alt fra firmabiler og flyreiser til leverandører og råvareproduksjon.

For å lage en grunnlinje for arbeidet jobbet vi i to år med bl.a. ledende eksperter fra Carbon Trust for å kartlegge hvor og hvordan Bonava påvirker klimaet.

siteassets/_inspiration/baredygtighed/bonava-baredygtighed-science-based-targets.jpg

Vil du vite mer om bærekraft i Bonava?