Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Bæredyktighet for oss

Hvordan vi arbeider med bæredyktighet

Bæredyktighet for oss er mye mer enn bare selve bygningene. Vi skaper levende miljøer hvor beboere, venner og naboer kan leve sammen i et trygt og dynamisk nabolag både nå og i fremtiden

Innovasjon

Vi bygger hjem som gir mulighet for en bæredyktig livsstil. Våre byggerier er ressurseffektive, og bygges med materialer som er trygge for mennesker og miljøet; men dette er i seg selv ikke nok til å sikre en bæredyktig fremtid. Derfor ser vi utover byggeriet og skaper nabolag med fokus på sosiale og miljømessige verdier. Vi skaper nabolag som innbyr til å møtes med naboene, kos med familie og venner, og hvor det er enkelt å agere for miljøets beste. Kort sagt nabolag hvor mennesker trives. Ved å lytte til de nye beboerne og samarbeide med kommuner og lokale aktører kan vi
skape nabolag som har en positiv innflytelse på det nære fellesskapet samt samfunnet som helhet.

Biologisk mangfold

Når du flytter inn i et nabolag som er skapt av oss, vil du bli møtt av grønne områder som skaper et trivelig og hjemlig miljø. Det du kanskje ikke tenker på er at disse grønne områdene samtidig bidrar til det lokale biologiske mangfoldet. Små grønne oaser er med på å skape liv for planter og dyr. De grønne områdene motvirker også resultatene av klimaforandringer som temperaturstigninger og risiko for oversvømmelser. Samtidig fungerer disse områdene som støydempere.

Bæredyktige hjem

Et sunt inneklima er altavgjørende for et bæredyktig hjem. Alt fra utformingen av ventilasjon og varmereguleringssystemet, til valg og plassering av vinduer samt alle materialvalg er viktige for inneklimaet. Å fokusere på anerkjente miljøsertifiseringer er en del av vår strategi, så vi løpende kan optimere og sikre at våre hjem og nabolag lever opp til kravene både nå og i fremtiden.  Et bæredyktig hjem er en garanti for at det er et lavenergibygg med godt inneklima, en miljøoptimert byggeprosess og at alle materialvalg er tatt med henblikk på din egen, din families og miljøets helse.